2016 PARISH COUNCIL

 • Kostas Kaliatzidis- President
 • Sasha Vithoulkas- Vice President
 • John Anagnostou- Secretary
 • Bill Pollatos- Treasurer
 • George G. Anagnos
 • Katerina Galvez
 • Gregory Giannikopoulos
 • Emilio Mariolis
 • Soula Politis
 • Melina Roumbos
 • Niki Vasilomanolakis